Andmekaitse

Üldine teave

Järgnev teave annab lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate meie veebisaiti. Isikuandmed on kõik andmed, mille abil saab teid isiklikult tuvastada. Üksikasjalikku teavet andmekaitse kohta leiate meie privaatsuspoliitikast, mis on loetletud käesoleva teksti all.

Andmete kogumine meie veebilehel

Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebisaidil?

Andmete töötlemine sellel veebisaidil toimub veebisaidi operaatori poolt. Nende kontaktandmed leiate käesoleva veebisaidi õiguslikust teatest.

Kuidas me teie andmeid kogume?

Ühest küljest kogutakse teie andmeid, kui te need meile edastate. Need võivad olla näiteks andmed, mille sisestate kontaktvormi.

Muid andmeid koguvad meie IT-süsteemid automaatselt, kui külastate veebilehte. Tegemist on peamiselt tehniliste andmetega (nt internetibrauser, operatsioonisüsteem või lehekülje vaatamise aeg). Neid andmeid kogutakse automaatselt kohe, kui sisenete meie veebisaidile.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Osa andmeid kogutakse selleks, et tagada veebisaidi veatu toimimine. Muid andmeid võidakse kasutada teie kasutajakäitumise analüüsimiseks.
Kuni te ei sisesta meie veebisaidil mingeid isikuandmeid, me ei kogu ega salvesta mingeid isikuandmeid.

Millised õigused teil on seoses teie andmetega?

Teil on õigus saada igal ajal tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete päritolu, saaja ja eesmärgi kohta. Teil on ka õigus nõuda nende andmete parandamist, blokeerimist või kustutamist. Kui teil on täiendavaid küsimusi andmekaitse teemal, võite meiega igal ajal ühendust võtta õiguslikus teatises toodud aadressil. Teil on ka õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Analüüsivahendid ja kolmandate osapoolte pakkujate vahendid

Kui külastate meie veebisaiti, saab teie surfamiskäitumist statistiliselt hinnata. Selleks kasutatakse peamiselt küpsiseid ja nn analüüsiprogramme. Teie surfikäitumise analüüs on üldiselt anonüümne; surfikäitumist ei ole võimalik teie juurde tagasi jälgida. Te võite sellele analüüsile vastuväiteid esitada või seda vältida, jättes teatud vahendid kasutamata. Üksikasjalik teave selle kohta on esitatud järgmises privaatsuspoliitikas.

Võite sellele analüüsile vastuväiteid esitada. Me teavitame teid vastuväidete esitamise võimalustest käesolevas privaatsuspoliitikas.

2 Üldised märkused ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Nende lehekülgede operaatorid suhtuvad teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Käsitleme teie isikuandmeid, kui olete need meie veebisaidil sisestanud, konfidentsiaalselt ja kooskõlas seaduslike andmekaitse-eeskirjadega ning käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Juhime tähelepanu sellele, et andmete edastamisel Internetis (nt e-posti teel) võib esineda turvaauke. Andmete täielik kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Märkus vastutava asutuse kohta

Käesoleva veebisaidi andmete töötlemise eest vastutav töötleja on

m.ars – projektijuhtimine
Rodenbergstrasse 8
10439 Berliin
Mobiil: +49(0)173 90 55 272

m.ars@gmx.de

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid jne) töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Andmete töötlemiseks antud nõusoleku tühistamine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kõik, mida peate tegema, on saata meile mitteametlik e-kiri. Kuni tühistamiseni teostatud andmetöötluse seaduslikkust tühistamine ei mõjuta.

Õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus, et andmed, mida me teie nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks automaatselt töötleme, antakse teile või kolmandale isikule üle üldkasutatavas, masinloetavas vormis. Kui taotlete andmete otsest edastamist teisele vastutavale töötlejale, tehakse seda ainult sel määral, mil see on tehniliselt võimalik.

Teave, blokeerimine, kustutamine

Kohaldatavate õigusnormide raames on teil igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete, nende päritolu ja saaja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ning vajaduse korral õigus neid andmeid parandada, blokeerida või kustutada. Kui teil on täiendavaid küsimusi isikuandmete kohta, võite meiega igal ajal ühendust võtta õiguslikus teatises toodud aadressil.

3. andmete kogumine meie veebisaidil

Küpsised

Mõned veebilehed kasutavad nn küpsiseid. Küpsised ei kahjusta teie arvutit ega sisalda viiruseid. Küpsiseid kasutatakse selleks, et muuta meie veebisait kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mida teie brauser salvestab.

Enamik meie kasutatavatest küpsistest on nn seansiküpsised. Need kustutatakse automaatselt teie külastuse lõpus. Muud küpsised jäävad teie lõppseadmesse, kuni te need kustutate. Need küpsised võimaldavad meil teie veebilehitseja ära tunda, kui te järgmine kord meie veebilehte külastate.

Saate oma veebilehitseja nii seadistada, et teid teavitatakse küpsiste seadistamisest ja lubada küpsiseid ainult üksikutel juhtudel, välistada küpsiste vastuvõtmine teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerida küpsiste automaatne kustutamine veebilehitseja sulgemisel. Kui küpsised on deaktiveeritud, võib selle veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

Küpsised, mis on vajalikud elektroonilise suhtluse läbiviimiseks või teatud funktsioonide pakkumiseks, mida olete taotlenud (nt ostukorvi funktsioon), salvestatakse GDPR artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. 1 lit. f DSGVO salvestatud. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi küpsiste säilitamiseks, et tagada tehniliselt veatu ja optimaalne teenuste osutamine. Kui salvestatakse muid küpsiseid (nt küpsised teie surfikäitumise analüüsimiseks), käsitletakse neid käesolevas privaatsuspoliitikas eraldi.

Serveri logifailid

Lehekülgede pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet nn serverilogifailidesse, mille teie brauser automaatselt meile edastab. Need on järgmised:

Brauseri tüüp
Serveri taotluse kuupäev
IP-aadress
Neid andmeid ei liideta teiste andmeallikatega.

Andmete töötlemise aluseks on artikli 6 lõige 1. 1 lit. f GDPR, mis lubab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete võtmiseks.

Brauseri plugin

Te võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma brauseris vastavad seaded, kuid arvestage palun, et kui te seda teete, ei pruugi teil olla võimalik kasutada selle veebisaidi kõiki funktsioone. Samuti saate takistada Google’ile küpsise poolt genereeritud ja teie veebisaidi kasutamisega seotud andmete (sealhulgas teie IP-aadressi) kogumist ja nende andmete töötlemist Google’i poolt, laadides alla ja installides veebilehitseja pistikprogrammi, mis on saadaval järgmisel lingil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vastuväited andmete kogumisele

Saate takistada oma andmete kogumist Google Analyticsi poolt
Lisateavet selle kohta, kuidas Google Analytics käitleb kasutajaandmeid, leiate Google’i privaatsuspoliitikast: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.