Jälg

Veebilehte www.arvowichmann.de haldab:

Vastutab toimetuse sisu eest:

m.ars – projektijuhtimine
Rodenbergstrasse 8
10439 Berliin
Mobiil: +49(0)173 90 55 272
m.ars@gmx.de

Vastutab tehnilise valdkonna eest:
prinzdesign-berlin.de

KOHUSTUSLIKKUS

Vastutus sisu eest
Meie lehekülgede sisu on loodud suurima hoolega. Siiski ei saa me võtta vastutust sisu õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse eest. Teenusepakkujana oleme kohustatud vastavalt § 7 lõikele 1 TMG vastutab nende lehekülgede sisu eest vastavalt üldistele seadustele. Vastavalt TMG §-dele 8-10 ei ole me teenusepakkujana siiski kohustatud jälgima kolmandate isikute edastatud või salvestatud teavet ega uurima asjaolusid, mis viitavad ebaseaduslikule tegevusele. See ei mõjuta kohustust eemaldada või blokeerida teabe kasutamine vastavalt üldistele õigusaktidele. Vastutus selles osas on siiski võimalik alles alates konkreetsest rikkumisest teadasaamisest. Niipea, kui me saame sellistest rikkumistest teada, eemaldame selle sisu viivitamatult.

Vastutus linkide eest
Meie veebisait sisaldab linke kolmandate isikute välistele veebisaitidele, mille sisu üle meil puudub mõju. Seetõttu ei saa me võtta mingit vastutust selle kolmanda osapoole sisu eest. Lingitud lehekülgede sisu eest vastutab alati vastav teenusepakkuja või lehekülgede operaator. Lingitud lehekülgi kontrolliti linkimise ajal võimalike õigusrikkumiste suhtes. Ebaseaduslik sisu ei olnud linkimise ajal äratuntav. Siiski ei ole lingitud lehekülgede sisu pidev jälgimine mõistlik ilma konkreetsete tõenditeta rikkumise kohta. Kui me saame teada mis tahes õigusrikkumistest, eemaldame sellised lingid viivitamatult.

Autoriõigus
Veebisaidi operaatorite poolt nendel lehekülgedel loodud sisu ja teosed kuuluvad Saksamaa autoriõiguse alla. Reprodutseerimine, redigeerimine, levitamine ja igasugune kasutamine väljaspool autoriõiguse piire nõuab vastava autori või looja kirjalikku nõusolekut. Selle saidi allalaadimine ja koopiate tegemine on lubatud ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Kuivõrd selle saidi sisu ei ole loodud operaatori poolt, austatakse kolmandate isikute autoriõigusi. Eelkõige on kolmandate osapoolte sisu märgistatud kui selline. Kui teile peaks siiski teatavaks saama autoriõiguste rikkumine, teavitage meid sellest. Kui me saame teada mis tahes õigusrikkumisest, eemaldame sellise sisu kohe.